Disclaimer voor greenalive.be

Laatste update: 23/10/2015

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.greenalive.be

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

 

Gebruik van de GreenAlive website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel GreenAlive zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. GreenAlive garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. GreenAlive wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

De op de website aangeboden materialen, producten of diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van GreenAlive.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

 

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer de GreenAlive links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. GreenAlive aanvaart geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door GreenAlive niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

De inhoud van testimonials op de website zijn louter informatief en gaan enkel over de ervaringen of meningen van onze cliënten.
Alle weergegeven resultaten kunnen per persoon verschillen en kunnen afwijken van de realiteit.

 

Informatie gebruiken

GreenAlive behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GreenAlive of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

 

Wijzigingen

GreenAlive behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

 

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in België.

 

 

ons Aanbod

Fitness Center

Iedereen heeft zijn eigen redenen en intenties om te gaan bewegen. Daarom bieden wij meerdere begeleidingsmogelijkheden. Het is namelijk van belang dat u de begeleiding kiest die bij u past.

 

Meer...

Kyalin

Wie wil afslanken, heeft het niet altijd even gemakkelijk. Elke dag zit vol verleiders, je moet je aan bepaalde regels houden, zorgen dat je ook nog voldoende beweegt, enz.


 

Meer...