Inspanningstest Vo2(sub)Max

Met de FITMATE Pro komen directe, gevalideerde metingen van zuurstofopname binnen handbereik.  Hiermee kan aan de begeleiding van sporters/fitnessers écht een persoonlijke touch gegeven worden. Door middel van individuele feedback over huidige conditie, omslagpunt en daarvan afgeleide persoonlijke trainingszones kan een ongekend niveau van begeleiding aangeboden worden. De FITMATE is een wetenschappelijk gevalideerd meetapparaat en het heeft een medisch CE-keurmerk.

De FITMATE heeft bovendien een ingebouwde databank met normaalwaarden voor onder andere: bloeddruk, rusthartslag, vetpercentage, waist-to-hip-ratio, VO2max, spierkracht, spier uithoudingsvermogen en lenigheid. De testresultaten kunnen via de ingebouwde printer worden uitgeprint. 

Via een persoonlijk kenningsmakingsgesprek trachten we een zo volledig mogelijk profiel op te maken van de sporter. Eventuele medische problemen worden bevraagd.

Er wordt gepolst naar de sportieve activiteiten en de persoonlijke doelstellingen. De sterke en minder sterke kanten worden bekeken alsook de beschikbare trainingstijd.

Inspanningstest

Je werkt een (sub)-maximale inspanningstest af op de fiets. Tijdens deze test neemt de intensiteit trapsgewijs toe tot uitputting. Tot slot wordt op het einde van de test de maximale zuurstofopname ( VO2max) bepaald.

Bespreking van de resultaten

Na de test worden de resultaten uitgebreid besproken. Zo krijg je informatie over je trainingszones, je maximale zuurstofopname en je sterke en zwakke punten. Verder krijg je op basis van deze resultaten nuttige trainingstips.

Rustmetabolisme (RMR) via indirecte calorimetrie (bxb). 

De FITMATE RMR is een accuraat meetapparaat voor het meten van de persoonsspecifieke energiebehoefte (RMR) in rust. Een zeer belangrijke parameter voor het bepalen van de totale energiebehoefte op een dag. Wilt u dus een kloppend persoonspecifiek dieet voorschrijven en daarbij niet uitgaan van de aangenomen 2000 tot 2500 kCal dagelijkse energiebehoefte? Dan is de FITMATE RMR het ideale gereedschap! Het apparaat meet real-time de zuurstofopname bij spontaan ademende personen.